CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ DIỆU ĐẠT THÀNH TÍCH 01 GIẢI NHẤT, 02 GIẢI NHÌ VÀ 06 GIẢI BA CÁC MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, TOÁN VÀ VẬT LÝ TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ; 04 GIẢI NHÌ VÀ 01 GIẢI BA CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2020-2021